Portfolio

Portfolio

De afgelopen jaren hebben wij een aanzienlijke hoeveelheid werk mogen verrichten. Hier een greep uit onze werkzaamheden (van nieuw naar oud).

 • We zitten in de laatste fase van een complete turn-over van techniek bij een publieke omroep in Hilversum. Hier hebben we samen met de techniek en gebruikers een volledige aanpassing gedaan van gebruik van type techniek. Nieuwe workflows bedacht, beheer modellen en dagelijkse praktijk.
 • In interim vorm het invullen en vormgeven van de functie “Facilitair begeleider”. Met onze kennis van productie, een- en meer camera registraties, post productie en meer dan 20 jaar ervaring zijn we in staat de functie optimaal vorm te geven.
 • Planning (Interim) bij een van de grootste omroepen van Hilversum. Als verlengstuk van zowel techniek, faciliteiten en in nauwe samenwerking met externe leveranciers dragen we zorg voor een adequate en flexibele invulling van een planning. De parate kennis op het gebied van courante formaten, productionele ervaring en heel veel contacten stellen ons in staat de planning van interne faciliteiten strak en goed te faciliteren.
 • Bedenken en opzetten uitgebreide productie workflows. Meedenken met de techniek van een volledig nieuwe post productie omgeving en flows bedenken welke bijdragen aan een soepel en efficiente werking van een post productie omgeving.
 • Advies en opzetten facilitair in Amsterdam. Oplossingen gezocht met betrekking op het verwerken van audio en video materiaal in een multi user omgeving. Advies en implementatie techniek en workflows alsmede het onderhouden van techniek.
 • Audio visueel service bureau: Bij een van de grotere publieke omroepen intern geanalyseerd wat er aan verbeteringen kon komen met betrekking tot het faciliteren van audio visuele diensten, middelen en bestedingen.  Advies is volledig overgenomen waarna wij de implementatie hebben verzorgd en ruim 10 jaar lang via onze dienstverlening dit hebben kunnen borgen en uitbouwen.
 • Implementatie nieuwe werkwijze “Digitale verwerking”: Samen met 2 grotere publieke omroepen en de grootste facilitair hebben wij een opleiding pakket gemaakt en uitgevoerd. Gedurende 2 jaar intensief bezig geweest met het begeleiden en overbrengen van kennis aan de organisatie. Tijdens dit proces waar nodig en gevraagd onze input meegegeven. 80% van de huidige digitale workflow loopt nog steeds volgens de basis principes die ontwikkeld zijn.
 • Opzetten en uitvoeren van multi user montage omgeving bij een grote producent uit Amsterdam. Unieke van dit project was dat de eindgebruikers geen volleerde editors waren maar producers, programmamakers en item regisseurs. De uitdaging was binnen het beschikbare budget een oplossing vinden welke voldeed aan de eisen van de opdrachtgever maar tevens “eenvoudig” en beheersbaar genoeg was voor gebruik door niet specialisten.
 • Samenvoegen van 2 locaties naar 1 nieuwe inclusief ontwerp en bouwen van nieuwe ruimtes. Dit hebben wij ook voor een publieke omroep, gevestigd in Amsterdam, gedaan. Het samenvoegen van 2 locaties en verschillende workflows was een uitdaging. Technisch hebben wij zorg gedragen voor het begeleiden van de inrichting van de nieuwe technische ruimtes. Ook hebben we. tot op de dag van vandaag, diverse trainingen en on the job assistentie mogen verlenen.
 • Project management multi media studio. Het totale proces van idee tot oplevering hebben wij mogen begeleiden bij een grote publieke omroep in Hilversum. Het technisch bedenken, uitzetten van offertes en begeleiden van de bouw en oplevering waren in onze handen. Het op tijd regelen tegen goede condities van bouw en leveranciers was een uitdaging. Binnen budget en op tijd opleveren naar wens van de klant was de opdracht. Studio is inmiddels in gebruik.
 • Operationele assistentie bij onder andere Media Management, Audio Visuele afdelingen, planning en (op locatie) live webcasts.
Dit is slechts een greep uit de brede dienstverlening die wij kunnen leveren. Van “handjes” tot project management kunnen wij verzorgen. Mede omdat wij onze roots in productie hebben zitten zijn we in staat op meerdere niveaus mee te denken en te handelen.